BTJ-häftet recenserar Planktonet Prillis

”Att i berättad bilderboksform undervisa om plankton är originellt och blir spännande, även om en pedagogisk bok av det här slaget saknar yttre dramatik, men barns naturliga nyfikenhet på fakta räcker säkert här. Den emellanåt omfattande texten i Planktonet Prillis är lätt att högläsa men vänder sig snarast till äldre förskolebarn och uppåt. Planktonens liv och betydelse i näringskedjan förklaras på ett för målgruppen anpassat sätt. Illustrationerna är starkt stiliserade och konstnärligt formgivna, en aning statiska dock. Planktonen är mer livligt återgivna och söta. Två avslutande faktasidor sammanfattar och förtydligar det tidigare lästa.”

– Gunnar Åberg, BTJ-häftet nr 1, 2023.

Läs mer om Nils Ekelund