BTJ-häftet recenserar Snobbarnas bok

Snobbarnas bok (The book of snobs, 1848) utkommer här i förlagets Klassikerserie, i Erik Carlquists bearbetning av A.G. Engbergs översättning från 1886. Thackeray, författare och journalist med avbrutna juridikstudier, kritiserade med godmodig humor och elak satir förhållandena i England vid 1800-talets mitt. […]

Helhetsbetyg: 5.

– Tor Flensmarck, BTJ-häftet nr 3, 2021.

Läs mer om William Makepeace Thackeray