BTJ-häftet recenserar Till Alma från Zorn

”Skildringen fungerar som ett slags tillgängliggjord konst- och kulturhistoria i och med att författaren förankrar sitt sökande i kunskaper om Zorns tid. Villkoren för oäkta barn presenteras, liksom de som konstnärens modeller fick underkasta sig. I centrum för skildringen står Zorns målning Madonnan, som också blev en etsning. För läsare utan djupare kunskaper om Zorn är boken en guldgruva, för den initierade Zornkännaren kan skildringen också fungera som en tankeställare i och med de nya rön om Zorns privatliv som presenteras. Till det verkligt unika hör presentationen av de brev som Zorn sände Alma åren 1911–1917, vilka en avlägsen släkting till Alma ställt till förfogande.

Helhetsbetyg: 4.”

– Michael Economou, BTJ-häftet nr 3, 2023.

Läs mer om Claes Severin