BTJ-häftet recenserar Vacker var han, utav börd

”Verket har ett digert bildmaterial, delvis från släktarkiv, och författaren går grundligt igenom Sparres släkthistoria, men hon blir aldrig tråkig. Tvärtom är boken ett fascinerande dokument om överklassens liv, men också ett stycke kvinnohistoria från en tid då gifta kvinnor var omyndiga och mannen ensam kunde ruinera hela familjen.
Helhetsbetyg: 4.”

– Inger Wassenius, BTJ-häftet nr 3, 2021.

Läs mer om Kathinka Lindhe