BTJ recenserar ”En länk mellan himmel och jord”

Enlankmellan-omslag

Publiceras i BTJ-häftet nr 17, 2023.

Lektör Jonas Herrlin

Recension

Ömsint och poetiskt berättar Marita Jonsson om några människoöden och deras livsval från en svunnen tid. I centrum står Elsa som växer upp på en bondgård med en mamma och en pappa som på olika sätt har problem med sig själva. Hon har också en syster som hon skapar starka band till. Elsa är begåvad och får möjlighet att komma till Stockholm för att studera och skriva. Berättartekniskt har författaren på ett lyckat sätt valt att låta historien växa fram i ett dynamiskt samtal mellan en åldrande Elsa och en ung flicka.

Helhetsbetyg: 4

Läs mer om boken här