Btj recenserar Umberto Piersantis diktsamling ”Det förflutna är ett land långt borta”

piersanti-cover-final

Btj recenserar Umberto Piersantis diktsamling ”Det förflutna är ett land långt borta” och ger den hela fem av fem!

Översättaren Ida Andersen har gjort ett imponerande arbete med tolkningarna. Eftersom de italienska originalen är tryckta mittemot de svenska versionerna kan man konstatera hur lyhört hon har överfört den italienska ordmusiken till svenska; det har även blivit svensk ordmusik. Här kan man verkligen tala om en kongenial tolkning. Det är föredömligt att förlaget har återgivit också dikternas original. Vackert och gripande behandlar poeten tidens obönhörliga gång – och bearbetar minnet och minnena. Många strofer i dikterna fungerar som egna poem, i sin egen rätt. I bakgrunden förnimmer läsaren inte sällan klangbottnen från antikens romerska – eller grekiska – skalder; det är i den traditionen som Piersanti finns, med sin egen unika röst.

Publiceras i BTJ-häftet nr 14, 2023.
Lektör Christer Hugo
Helhetsbetyg: 5

Läs mer om ”Det förflutna är ett land långt borta” här