Bulletin skriver om Oord

Oords tio huvudkaraktärer lever åtskilda från varandra i tid och rum, men förenas som människor i insikten om att det autentiska inte nödvändigtvis är beroende av språket. Det finns annat än ord, mer avgörande som kan visa vilka de är bortom det förställande, bortom korrekthetsivern och fåfängan, bortom det som de förväntas säga trots att någon varken lyssnar eller vill förstå”

Läs hela krönikan på Bulletin

Läs mer om Åke Sandstedt