Caroline Lindström recenserar Jag, du, vi

”Rantala Bonnier behåller sina högsensitiva dikter och genom att skala av dikterna ord och ge mer luft lyfter dikterna i Jag, du, vi till en högre nivå än vad dikterna i Ak(c)ne gjorde. 

Med Jag, du, vi växer Rantala Bonnier som poet. Det är lågmälda dikter om tre versrader blandat med talande illustrationer. ”

Läs hela recensionen på Instagram

Läs mer om Johan Rantala Bonnier