Dagens bok recenserar Jag, du, vi

”Johan Rantala Bonniers andra diktsamling ramas in av en tydlig, tredelad struktur, given redan i titeln: boken består av tre delar, en vardera för titelns pronomen. Varje del i sin tur består av 18 treradingar och tre illustrationer.

Varje trerading följer också en återkommande struktur genom att inledas med avsnittets pronomen, det vill säga alla dikterna i den första delen av boken börjar med ’Jag…’. Det ger en proklamerande och självsäker ton, som i sin tur skapar en intressant kontrast till innehållet som ofta antyder osäkerhet och instabilitet, både hos jaget och i tillvaron runtomkring:

Jag har inget att förädla inget att bygga upp och
rasera eftersom jag är spunnen synvilla för mig
själv

Det är något befriande skönt med så här klara uttalanden om alltings oklarhet.”

Läs hela recensionen på Dagens bok

Läs mer om Johan Rantala Bonnier