Det går inte en dag utan att han influerar mitt varande.

Mattis Spansk heter jag. Debuterar med en Haiku-samling med inslag av prosa. Boken heter Minneslunden – Ett Fotografi av ett Malignt Medvetande och behandlar ämnet suicid, ur ett 360 perspektiv. I just den japanska poesins kantiga format. 

Ett bra haikupoem ser jag som ordspråket en bild säger mer än tusen ord. Och vår stolta nobelpristagare, tillika svenska Ers-Haiku-Höghet, Thomas Tranströmer bär vittne därom i sin egen haikudiktning. 

Min förhoppning är att boken både skall generera nya tankebanor och bryta destruktiva tankebanor i och av ämnet suicid. Ambitionen är att boken kan vara en dialogstartare, i det tungrodda och tabubelagda ämnet suicid. Såväl internt i tanken som i en flervägskommunikation. 

Boken är tillägnad min bäste vän, vapendragare och bror James Okoth, som efter lång tids kamp med psykisk ohälsa begick suicid i maj 2019. 40 år gammal. Vilket passar som handen i handsken statistiskt. För män upp till 44 år är suicid den vanligaste dödsorsaken. 

Han efterlämnade en underbar dotter på snart 7 år. Och ett minne stort – tillika anmärkningsvärt som rymden eller djupa oceanernas mystik. Går inte en dag utan att han influerar mitt varande. 

Varje år begår drygt 1500 personer suicid. Att jämföra med trafikfataliteten som ligger stadigt på cirka 250 dödsfall. 

Tänk då hur många som, ur ett 360-perspektiv, de facto drabbas. 

Boken är också tillägnad en av de andra största riskgrupperna inom suicid: kroniska somatiska smärtpatienter. Jag är själv en utav dem, så jag vet vilken kamp som pågår 24:7/365. Turligt nog har jag en genetisk pre-disponering som gör att jag, än iallafall, klarar av den vardagen med kvalitet och bibehållen lycka. Med barn, resor, karriär, kärlek, författande och idrott. 

Litterärt är jag mycket inspirerad av franska existentialisterna, de stora ryska författarna från 1900-talets sekelskifte och hip-hop: ens ”witty wordsmith’s” Eminem, Kendrick Lamar och Wu Tang Clan (som grupp och envar som soloartister) är excellenta ordsmeder! Attityd, smarta och lekfulla ordlekar som genererar intelligens och nya synaptiska tatueringar på såväl djup som på bredd. 

Vad just poetisk inspiration bekommer är den muslimska mysticismen eller mer korrekt sufismens poesi för mig helig. 

Men jag är även inspirerad av en vetenskaplig stringens som samverkar med poesins och ”the great american novel’s” beskrivande människoporträtt.   

Slutligen vill jag tillägna boken till min mor, Rita Spansk, numera bortgången sedan 2007. Hon skrattar med sin rethosta och finska brytning som härrör ur vinterkrigets linda, väl bortom karmalinjen nu. Så stolt över sitt 4:e barn av 7 totalt. 

Hon har lämnat stafettpinnen till min tvillingsjäl Fridha, som alltjämt eldar författaren i mig och kväver finansvalpen i en och densamma, mig, Mattis Spansk. Tack! 

PS. Författaren donerar personligen 50 kronor per såld bok till Suicide Zero.