Dinter utan filter: #26 Jenny Tunedal

Dinter utan filter

Nu så, ett något försenat avsnitt av Dinter utan filter, den ledande svenska litteraturpodden där samtalen både leder över och in i varandra. Nu med en av Sveriges främsta poeter, Jenny Tunedal, vars nya diktsamling Dröm baby dröm just har kommit ut. Det blev ett samtal om att läsa poesi, om skrivandet och inte minst om att dikten kan vara den enda platsen där det faktiskt går att vara/existera med vissa i de närmaste outhärdliga känslor av sorg och förlust. Ett stort varmt tack till Jenny för att hon ville vara med. Ett tack till skådespelaren Anna Lyons för inläsningar och även till musikern Cicely Irvine för musiken. Slutligen också ett varmt tack till Ekström & Garay. Utan er inget Dinter utan filter!

Författarfoto Sara Mac Key.

Vi vill också passa på att tipsa om Jenny Tunedals föregående diktsamling, Rosor skador. Läs!