En resa i stormaktstidens fältsjukvård

Stefan Ingesson

I Kungens män – Karl XII:s Drabantkår ger Stefan Ingesson en målande bild av hur det militära livet tedde sig i stormaktstidens Sverige, och inte minst, farmakologin.

Det är en dag i början av 1700-talet. Röken har ännu inte skingrat sig över slagfältet. Här och där hörs spridda skrik från sårade soldater. Det är dags för fältskärarna att ta sig an sitt smutsiga arbete. Men deras arbete bestod inte bara av att avlägsna skadade lemmar. I boken I Kungens män – Karl XII:s Drabantkår av Stefan Ingesson beskrivs ingående det medicinska arbete som praktiserades för att i möjligaste mån kurera Karl den XII:s skadade drabanter.  Det är sällan man kommer soldaterna så nära inpå livet som i detta fall, vars soldater inte bara försökte överleva fiendens kulregn och svårartade sjukdomar, utan även ofta tuffa och ibland tveksamma behandlingsmetoder och medicineringar.

Läs hela artikeln i Sverige runt här

Läs mer om Kungens män här