Erik Löfvendahl recenserar I skuggan av framtidens yttersta

”Varje del av romanen – som spänner över drygt hundra år – inleds med prosalyriska betraktelser om sådant som kommer att inträffa både för de olika huvudpersonerna och för världen i stort. Det är vackert skrivna små kantater. De efterföljande texterna skildrar olika gestalter i berättelsen (för den som har svårt att hålla reda på alla personer finns en förteckning i början av boken).

Här finns åtskilliga gripande människoöden, såsom de båda systrarna som dör i lungsot, liksom den unga kvinnan som upplever en himlastormande förälskelse i paritet med Höga visan för att senare slutar sina dagar på Västerviks hospital. Det tröstlösa och hårda slitet med fiske och kreatursskötsel ute på öarna får en del ungdomar att emigrera. En av huvudpersonerna hamnar i Boston och arbetar som hembiträde i en rik familj.”

Läs recensionen på Recensionsportalen

Läs mer om Elisabet Holmstedt