Författarintervju med Jörgen Carlsson

Jörgen Carlsson (f 1944) är uppvuxen i Västerås men bor sedan många år i Uppsala. Jörgen är professor emeritus vid enheten för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet med strålningsbiologi, tumörbiologi och experimentell nuklearmedicin som specialiteter. Han är medförfattare till flera fackböcker och många vetenskapliga och några populärvetenskapliga artiklar. Jörgen debuterar på Ekström & Garay med spänningsromanen Drama Aqua. Titeln är en lekfull omformulering av ”aqua drama”, 1800-talsteaterformen som var populär i England, Frankrike och USA, där arenor översvämmades för att återskapa ett historiskt skeende, exempelvis kända sjöslag. 

Berätta lite om dig och din bakgrund.

Uppväxt i Västerås. Kom till Uppsala universitet för naturvetenskapliga studier 1968. Gjorde så småningom doktorsavhandling om odlade mikrometastaser (kallade tumörsfäroider). Fick professur i fysikalisk biologi och bildade forskargrupp på medicinska fakulteten gällande odlade cancercellers strålkänslighet och experiment med målsökande strålbehandling (experimentell nuklearmedicin).

Hur kändes det att ha sin tryckta bok i handen?

Lättnad att den blev exakt som jag vill ha en spänningsroman. Lättläst med innehåll som bör vara intressant för alla, från skolungdom till äldre personer. Inget svårt språk bortsett från namn på några molekyler … Dessutom snygg inbindning med ett spännande omslag designat av sonen Andreas.

Vad har boken betytt för dig?

Stolthet att fått skriva spänningsroman som börjar med enkelt familjeliv med intresse för naturvetenskap och vars liv blir mer och mer dramatiskt när naturen förändras och som slutar med …. ja, läs boken så får ni veta!

Lärde du dig något under skrivandet?

Självklart, skrev boken först ganska stelt (som jag tidigare skrivit vetenskapliga fakta). Fick nu rensa bort rubriker, underrubriker och gestalta personer. Redaktörerna gav mig en ”skrivarskola”. Stor betydelse om jag får för mig att skriva fler historier.

Hur väcktes idén till boken?

När jag läste biologi insåg jag att det som numera kallas geneditering kan vara bra för växtförädling, djuravel (även rädda utrotningshotade djur) samt framtida metoder för behandling av ärftliga sjukdomar och cancer. Insåg samtidigt att geneditering kan missbrukas, alltså att ny teknik oftast kan missbrukas.

Vad hoppas du att läsaren ska känna när de läser boken?

Ökad inspiration för naturvetenskap (ovanligt då det gäller spänningsromaner). Har egen fördom att spänningsromaner och deckares flesta kapitel ska innehålla mord, illdåd och ofta missbruk. Hoppas det finns läsare som gillar ett initialt lugn men att dramatiken ökar mot slutet!

Vad är de bästa med att skriva?

Just nu är det att få plocka bitar av vetenskap och fritt få sätta samman med fiktion.

Det ger lugn och ro och en nyfunnen stimulans. Kan heller inte bortse från att hustrun säger ”skriv mer, då vet jag i alla fall var du är!”

Varifrån får du din inspiration att skriva?

Vet inte varifrån inspirationen kommer. Kanske att få drömma sig bort från världens elände … låter trist men att ta del av medias nyheter gör att man ibland längtar in i en annan värld.

Finns det några författare du beundrar.

Ja många. Speciellt gillar jag lättlästa böcker som de av Michael Connelly. Läser dem på original ”amerikansk engelska”. De blir konstigt nog mer spännande än på svenska (underligt!). Huvudpersonerna Harry Bosch, Mick Haller och Renée Ballard visar att mycket löser sig om man beaktar de minsta detaljerna i ett brott. Gillar även biografier som de av Walter Isaacson (t.ex. om Steve Jobs och The innovators). Tycker bäst om författare som skriver enkelt och rakt på sak så man slipper grubbla om vad de egentligen menar (gillar inte invecklade känsloliv….).

Läs mer om Drama Aqua

Läs mer om Jörgen Carlsson