Friends of Village Community Development Society säkrar skolgången i minst 7 skolor

Ekström & Garay sponsrade med böcker till den ideella föreningen Friends of Village Community Development Society (VCDS). Böckerna fanns med på deras årliga julbazar. Varje år har de en julbazar i Stockholm där alla pengar de får in går oavkortat till kvälls-skolorna.

Med hjälp av bland annat sponsringen av böcker fick organisationen in över 80 000 kr! Kostnad för en skola per år ligger på 10 500 kr och de driver 18 skolor. Nu är skolgången säkrad för barn i minst 7 skolor.

VCDS vänner är en ideell organisation. Sedan 2006 driver de kvällsskolor i byar i södra Indien (delstaten Tamil Nadu) för socialt och ekonomiskt utsatta grupper.

Det indiska samhället präglas fortfarande av diskriminering utifrån kast vilket gör att det främst är daliter (som förr kallades kastlösa) som har störst behov av deras insatser.

Deras 18 kvällsskolor ger barn mellan 6 – 14 år gratis undervisning och stöd på kvällar och helger för att stärka deras förutsättningar att klara den statliga skolan och därmed öka chanserna att kunna studera vidare. Bland de socioekonomiskt utsatta grupperna är utbildningsnivån låg då många barn måste hoppa av skolan för att hjälpa till med familjeförsörjningen. Tack vare kvälls-skolorna presterar eleverna bättre i den statliga skolan och medvetenheten om hur viktig utbildning är, har ökat i byarna både bland barn och vuxna.

Det finns mer att läsa om dem och deras arbete på deras hemsida.