Gefle Dagblad recenserar Leif Jonssons ”Hur det kunde ha gått till”

 

 

 

hur det kunde ha gått till

Gefle Dagblad recenserar Leif Jonssons ”Hur det kunde ha gått till. Ett industrisamhälle och en samhällsmedborgare växer upp under 1950- och 1960-talen”.

”Förutom att vara en skildring av en stads framväxt och mognad, är ’Hur det kunde ha gått till’ också en fin berättelse om ett liv i Sverige under de decennier då landet på allvar lämnade fattigdom och elände bakom sig och blev ett av världens rikaste. Leif Jonsson kunde uppfinna sig själv, klassmedveten men inte klassbunden. Hur hårt uppväxten ändå sitter i en vittnar hans återkomst till Sandviken om. När han cyklar på sina gamla stigar minns kroppens muskler hur han ska manövrera rötterna på marken, som om han aldrig lämnat dessa marker vid Storsjöns strand trots att ett helt liv har passerat.”

Läs hela recensionen På Gefle Dagblads hemsida: https://www.gd.se/2022-12-30/nar-sandviken-blev-ett-sjalvstandigt-samhalle (prenumeration krävs)

Leif Jonsson cyklar omkring och minns sin uppväxt i industrisamhället Sandviken då det började stå på egna ben efter att i cirka hundra år ha varit styrt av ortens järnverk. En omvälvande tid skildras genom en kombination av återberättade minnen och gedigen efterforskning.

”Hur det kunde ha gått till” uppmärksammar samhällsförhållanden under två epoker i den svenska industrihistorien; dels den förindustriella under andra halvan på 1800-talet och början på 1900-talet, dels den högindustriella på 1950- och 1960-talen.

Läs mer om boken här

Läs mer om Leif Jonsson här