HRnytt intervjuar Jan Sandgren

”Vilka slutsatser drar du själv från analysen?

Det är utan tvekan fortfarande stora skillnader mellan mäns och kvinnors löner, vilket blir tydligt då ett flertal andra analyser visar samma sak. E o Y är ju ett exempel men alla studier pekar åt samma håll. Totalt sett handlar det både om kön och ålder. Vi behöver lagar för att motverka detta så The European Commission är på rätt väg. Men det räcker inte. Det går för långsamt. Företag behöver arbeta mycket mer aktivt och konkret med jämställdhetsfrågor. Det måste finnas definierade aktiviteter och tydliga mål, gällande dessa frågor, inom alla verksamheter.”

Läs hela intervjun i HRnytt

Läs mer om Jan Sandgren