i_min_bokhylla recenserar Bortom skogen

Bortom skogen är en stillsam och tänkvärd bok med en filosofisk grund. Lars Tidholm tar i sin bok avstamp ur ett citat av Epikuros, den gamle grekiska tänkaren.

‘Du behöver inte oroa dig för döden. Den betyder överhuvudtaget ingenting för oss. För där vi är, finns inte döden och där döden är, finns inte vi.'”

Läs hela recensionen på Instagram

Läs mer om Lars Tidholm