Intervju med Paul Nilsson

Paul Nilsson

En man med många strängar på sin lyra, Ekström & Garays förlagschef Paul Nilsson släpper sin fjärde diktsamling. ”Ett hus med vingar” släpps den 28 okt hos bland annat Adlibris, Bokus m.fl. Varifrån får han sin inspiration och vad har diktboken betytt för honom? Svaren på dessa och annat får du reda på i intervjun nedan.

– Berätta lite om dig och din bakgrund
Jag är uppväxt i Burlövs kommun som ligger mellan Malmö och Lund. Kommunen är tudelad i de socioekonomiskt mycket olika orterna Åkarp och Arlöv och att växa upp med en fot i var och en av dessa orter har präglat mig som människa. Jag började skriva dikter som ung och var under 90-talet verksam i föreningen Vi Poeter. Under 90-talet bodde jag flera år i Mexiko och Chile. Efter studier i dessa länder samt i Sverige tog jag min masterexamen i Sociologi i Lund. I 15 års tid var jag verksam som projektledare och chef inom arbetsmarknadsområdet i olika offentliga verksamheter. Sedan 2020 jobbar jag på förlaget Ekström & Garay där jag sedan årsskiftet är verksam som förlagschef. Ett hus med vingar som kommer ut på förlaget är min fjärde diktsamling på svenska.

– Hur kändes det att ha sin tryckta diktbok i handen?
Det känns på ett sätt befriande att ha satt punkt för ett mångårigt projekt och gå vidare. Samtidigt känns det lite sorgligt, som att lämna en vän man gått hand i hand med under lång tid.

– Vad har diktboken betytt för dig?
Denna boken är speciell för mig. Dikterna tar avstamp från en betydelsefull plats i mitt liv, en plats som också varit mitt hem i snart 15 år. Man kan nog säga att jag är mer närvarande i denna boken. Jag har arbetat i mig själv på ett annat sätt än i mina tidigare verk och jag tror att jag av detta har blivit lite modigare i mitt skrivande.

– Hur väcktes idén till diktboken?
Jag hade några få utgångsidéer. Jag ville utgå från just den här sekunden, från just den här platsen där jag skriver. Jag ville filtrera bort allt brus, minimera allt till en enda natt där livet och döden möts. Att kvarnen skulle bli en nod för symboliken var en tidig tanke som jag försökte hålla fast vid. Likaså bestämde jag mig tidigt för en rytm med treradiga verser.

– Vad hoppas du att läsarna ska känna när de läser diktboken?
Jag finner själv en tröst i att tänka att livet är större än livet och att jaget är större än sig själv. Men jag lämnar åt varje enskild läsare att ta till sig mina dikter på det sätt som de vill och kan. Hoppas så klart att någon berörs.

– Vad är det bästa med att skriva?
För mig är poesin en fredad zon där jag alltid kan vara mig själv och skrivandet ger mig samma glädje som leken ger små barn.

– Varifrån får du din inspiration till att skriva?
Jag finner inspiration i det stora och det lilla. I den enskilda människans vanmakt, vardagskamp och tillkortakommanden. I drömmarna om en bättre värld. Vid havet, i en blomma, i en blick. Överallt!

– Finns det några poeter du beundrar?
Jag beundrar dikterna mer än diktarna även om en en del poeter är beundransvärda både som människor och i ord. De kanske är de bästa? Pablo Nerudas dikter har betytt mycket för mig. Michael Strunge läste jag tidigt, Henrik Nordbrandts dikter berör mig, Wislawa Szymborskas likaså. Tomas Tranströmers diktverk är en följeslagare. För att nämna några.