Kemisk tidskrift recenserar Ulf Ivarsson

Ulf Ivarsson är en välkänd fackjournalist, en tid redaktionschef för Kemisk Tidskrift. Han har skrivit en mycket underhållande biografi med fiktiva inslag om en av de första stora svenska kemisterna. Boken, som bygger på ett omfattande källmaterial, ger en rik föreställning om 1700-talets liv och elitens sociala förhållanden. Den bör läsas både för nöjes skull och för sitt gedigna vetenskapshistoriska innehåll och skulle väl försvara sin plats i kurser om kemi- och vetenskapshistoria.

– Ulf Ulfvarsson

Läs hela recensionen i Kemisk tidskrift (sidan 33)

Läs mer om Ulf Ivarsson