Nicopoet intervjuar Matthis Kempe-Bergman

”Matthis Kempe-Bergman är poet, doktor i idrottsvetenskap och aktuell med debuten Postsanning – en personlig, men vetenskapligt kopplad, uppgörelse med sanningsbegreppet. Nu pågår arbetet med två nya diktsamlingar.

Här berättar Matthis (född 1978 och som bor på Lidingö utanför Stockholm) lite om sin poesi och sina favoritpoeter, men även om vägen till skrivandet. I tjugoårsåldern spelade han professionell tennis, nu är han poet. Hur gick det till?”

Läs intervjun hos Nickopoet

Läs mer om Matthis Kempe-Bergman