Norrköpings Tidningar intervjuar Michael Owens

Ingen kan anklaga Charlie Long för att leva ett särskilt enformigt eller händelsefattigt liv. Tvärtom. Han upplever en hel del. Som gjort för en roman rent av. Följdaktligen är också Charlie huvudpersonen i nyutkomna romanen Att mjölka en sten (Ekström & Garay) som samtidigt är den litterära debuten av lite bredare slag av Norrköpingsbon Michael Owens.

Läs intervjun i Norrköpings Tidningar