Opulens recenserar Det ockultas återkomst

”Det ockultas återkomst är en essäsamling där tio visionära konstnärer verksamma under moderniteten förlänas varsitt kapitel. Endast två av dem är män. Denna bok kan ses som ett populärhistoriskt bidrag till förmedlingen av det som inom historieforskningen kallas ”Herstory”, där betydelsefulla kvinnor som tidigare negligerats i historieskrivningen lyfts fram.

Det är svårt att inte smittas av Månssons entusiasm för ämnet. Essäerna tycks vara frammejslade med en vilja att vara både pedagogisk och nyanserad i beskrivningen av dessa konstnärers liv och konstnärliga gärning. För det mesta lyckas hon vilket gör denna bok till en utmärkt ingång för alla som är nyfikna på det sena 1800-talets och 1900-talets ockulta idéhistoria i allmänhet och konstens förhållande till ockultismen i synnerhet.”

Läs hela recensionen i Opulens

Läs mer om Lena Månsson