Örnen och kråkan recenserar Ω Systrar

”Grundformen i boken är fri vers utan interpunktion och med stor bokstav endast på personnamn. Och personnamnen är väldigt många, eftersom stora delar av den grekiska mytologin dras in i resonemangen, på sätt som inte alltid är helt begripliga eller tolkningsbara. Språket drivs framåt av associationer, särskilt vad beträffar ljudlikheter, av ordlekar, och slutrim förekommer flitigt, särskilt i slutet av varje dikt. Men det är då inga vanliga rim: de får gärna vara banala eller haltande, på ett sätt som örfilar den goda smaken. De skakar om, faktiskt.

Och helheten bärs, förutom av den berättelse som växer fram, av en röst som övertygar, och som jag förmodar också är tänkt för sceniskt framförande, i bearbetad form. För det finns en stark likhet mellan en redaktörad bok och en teateruppsättning. Det är nödvändigt att rikta in sig på publiken. Inte för att smeka dem medhårs. Men för att hålla fast deras uppmärksamhet vid vad som verkligen är viktigt.”

Läs hela recensionen på Örnen och kråkan

Läs mer om Anna Ellinor Chae Im Sundström