Öster om intet

Någon enslig ökenfader under antiken sade: ”Tala eller skriv aldrig om något som du inte har kroppslig erfarenhet av.”

Därmed bör orden om Ande vara få: ändå flödar orden.

Min enda kroppsliga (andliga) erfarenhet, är av tomhet, en isande rädsla för att universum skulle kunna upphöra och inget liv någonsin skulle kunna uppstå. Därmed mitt livslånga intresse för Intet, Tomhet, Icke-existen, kontemplativ Tystnad.

Kristendomen bearbetar begrepp, som Ex Nihilo, Kenosis, Ofattbarhet. Buddhismen bärs av begreppet Sunyata, tomhet. Hinduism leder mot icke-dualism.

Därmed har jag placerat handlingen i min bok bland tillvarons bortvända sidor: den annorlunda existens bortom tid och rum som icke-är.

I min trosfantasi består det vi kan kalla himmel av ett oändligt antal dimensioner som pånyttfödda individer bärs genom in mot Gudomens absoluta motsägelsefulla Ofattbarhet. Varje dimension har sina speciella kompetens- och ansvarsområden. Ledarna är ministerliknande med total överblick över sin speciella domän.

Adam och Eva bor på en imaginär gård i myternas dimension, Öster om Intet: bortom tid och rum, innanför förståelig mening, efter att sociala konventioner raderats.

Eftersom de har påtvingats en ledande roll i den heteronormativa matrisen, arbetar de för att all kärlek skall vara omslutande och ömhet kunna återerövra sin fundamentala plats i varje personlighetsgrund. Att förtrycka ömhet kan vara grovt vardagsvåld!

Ett antal ministrar berättar om sina uppdrag inom olika bärande tid- och rumfria varadimensioner: Vara, Göra, Sanning, Tid/Nu, språk. En personlighet är Cyborea, Judas Iskariots mor. En ung man som aldrig andats jordisk luft beskriver tomhet. Han dog i sin mammas sköte och har enbart växt upp i himmelen.

De flesta av gästerna syns inte, men orden de talar lyser av smeksamma dofter. Inför middagen är de dock festklädda.

Även fysisk kärlek uppstår – mellan två unga män.

Boken är influerad av queerteori, postmodern filosofi, postkolonialism, kvantmekanik och inte minst universell mystik, och det släktskap med andra språk och kulturer som finns i vår globala värld och inom vårt lands gränser.

Övergripande motto: Gränsöverskridande innerlig omfamnings-revolution bland kulturer, religioner och förstelnade ömhetsmallar.

Bud: Älska din kärlek.

Öster om Intet stimulerar frågor men ger inga absoluta svar.

Boken bör läsas långsamt: mycket kan kännas främmande. Men – om du granskar dina inre ömhetsådror kan du kanske känna igen dig. Orden kan vara en spegel av dig och/eller din behärskade motsats.