På gång med Desireé Ljungcrantz

15 okt kl 18.00 – högläsning och författarsamtal, som hålls av Mats Granberg, Nytryckt, Stadsbiblioteket, Norrköping

Början av november – högläsning och signering på lokal bokmässa, Söderköpings bokhandel