Peter Grönborg skriver om Allt är bara bra

”Författaren bor i Rävlanda och uppvisar redan från första sidan ett gediget skönlitterärt kunnande. I sin på psykologi baserade roman berättar hon flyhänt och realistiskt om hur en kvinna och mor stegvis bryts ner i en destruktiv relation. Men den börjar med den svartsjuke, alkoholiserade makens självmord, för att i den långa textens senare del teckna en bakgrund till den tragiska händelsen.

Kompositionen är väl vald och fördjupar i sig ramen kring det mörka ämnet. Samtidigt präglas framställningen rent språkligt av ljus espri, vilken ger det episka flödet en inspirerad och lössläppt anda.

I en böjligt frustande prosa formas bilden av en ung änkas predikament, ofta infekterat av omgivningens missriktade välvilja. Spänningsfältet mellan det tomma kallprat som de sociala konventionerna kräver och den nödställda individens emotionella behov skildras med skärpa, stundtals med satirisk udd.”

Läs hela krönikan i Borås Tidning (prenumeration krävs)

Läs mer om Eva Frejemon