Populär Historia tipsar om Gåtfulla Gårdby

”Boken Gåtfulla Gårdby (Ekström & Garay) är ett porträtt av en kyrka och människorna som på olika sätt har varit knutna till den under sjuhundra år. Forskarna har sett skiftande begravningsseder och kunnat utröna människornas hälsotillstånd. Kombinationen av skriftliga källor som kyrkböcker och ritningar, dna-analyser, kvartärgeologi, osteologi och arkeobotanik ger en bild av historien som kan vara svår att nå på andra sätt.”

Läs mer i Populär Historia 11/2022

Läs mer om Caroline Ahlström Arcini & Rikard Hedvall