40 dagar och 40 nätter – när sorkarna hittade en mystisk ritning

Pia Müller

På en äng står några sorkar och diskuterar en ritning som de fått under mystiska omständigheter. De förstår inte vad det ska bli utan vet bara att de måste följa ritningen. För att skydda sig mot ett stort hot.

Bakom några träd står en skuggfigur och tjuvlyssnar.

Den egenkära och egoistiska måsen Sigurd som älskar bråk och konflikter spelar också en roll i lösningen av uppdraget, men också skogens alla djur.

Nu börjar kampen mot tiden, men kommer de att hinna?