Ämbetskvinnan: berättelse från en brytningstid

Monika Olin Wikman

Kvinna. Och Ämbetskvinna. Det handlar om kvinnoliv i en ny tidsanda, fyrtiotalisternas tid. Kvinnan som bryter sig in i manliga domäner men som snubblar på stegen. Det handlar om pulsen, om vinden i seglen. Det handlar om kärleken. Det handlar om förlusterna, om dem hon mist, om sorgen. Finstämt och poetiskt skildras här inte bara svensk nutidshistoria ur ett kvinnoperspektiv, utan även några av livets stora existentiella gåtor och sökandet efter mening.