Andetag: En liten bok för din inre vandring

Lena Sollerman

Andetag: En liten bok för din inre vandring är en andaktsbok som består av betraktelser morgon, middag och kväll under veckans sju dagar. Andakterna fungerar som andetag och påminnelser i en hektisk vardag. Författaren Lena Sollerman är pastor, retreatledare och samtalsterapeut.

Välkommen!

ORDINATION
För bästa resultat: Orden intages regelbundet.
Rytmiskt. Långsamt. Droppvis, 3 ggr dagligen enligt föreskrift.

INNEHÅLL
”Meditation” kan beskrivas som upprepning av betydelsefulla
ord eller symboler. För inre samling och djupare närvaro i verkligheten.
Ordet ”meditation” kommer av latinets ”meditari”, vilket betyder ”gå mot mitten”.

Frid och allt gott!

Text: Lena Sollerman
lena@sollerman.se
Bild: Margareta Hedenrud