Andra chansen

Helene Carlind

Allting börjar med att Eva söker upp Anna Maria för en privatsittning. Men ingen söker egentligen upp ett medium för en enkel, men ack så hopplös, förälskelse. Det finns alltid större frågor som behöver besvaras, något som kommer att förändra tillvaron för tre kvinnor mitt i livet, med till synes olika vardagar – ge dem en andra chans.

Andra chansen sträcker sig från lyxliv i Malaga till vardag i förorten. Helene Carlinds roman speglar dagens Sverige, men tar oss samtidigt in i helt nya världar – världar fulla av hopp och glädje, men även avgrundsdjup ondska.