Apoteket i biblioteket

Jan G Bruhn

Ingen kultur har använt så många olika ämnen för att bli friska, bli ”höga”, eller bara klara av att leva, som vår moderna civilisation. Men människor har i alla tider och alla kulturer försökt lindra smärta och bota sjukdomar, eller sökt påverka sitt medvetande.

Att läkemedel och droger är två sidor av samma mynt framstår tydligt när man läser texter från antiken till nutid. Platon och Agatha Christie, Shakespeare och Ozzy Osbourne, alla har de haft tankar om läkemedel och droger.

I den här boken har jag samlat över tusen texter och citat från världslitteraturen om gamla droger och nya läkemedel. Författare, filosofer, forskare och vanliga människor berättar med egna ord om sina upplevelser av läkemedelsbehandling, biverkningar och drogers effekter.

Deras erfarenheter och åsikter är viktiga för att spegla vårt farmaceutiska kulturarv och ge dagens drogdebatt en historielektion. Här finns också tankar och idéer om varför vi tar läkemedel och droger, och hur dessa kan komma att se ut i framtiden.

Välkommen in i mitt litterära apotek! Jag bjuder på intelligenta tabletter, magiska mediciner och djävulska droger. Du får själv avgöra om boken är ett effektivt sömnpiller eller vidgar ditt medvetande.