År dagar ögonblick

Eva Gafvelin Ramberg

Oron och jag
vilar under öppna fönster.

Koltrasten sjunger utan uppehåll.
Nu, och i alla somrar.

Nu sover Tiden tungt,
och vet inte
vad han går miste om.