Ärr som i Richard

Richard Nylund Frey

Sjunker.
Allt står stilla,
bara jag rör mig
sjunker jag.

Sträcker mig
efter tid,
försöker nå
dit jag är.

Ej ens botten
bär mig hit.