Återvändsgatan

Kerstin Boh-Berglund

– En kille utan ansvarskänsla, fnös Ulla föraktfullt. Kan någon förstå varför en ung, snygg, välutbildad man inte skaffar sig ett arbete utan springer omkring i skogen hela dagarna!

När Mårten hastigt lämnar ett välbetalt arbete på annan ort och flyttar tillbaka hem börjar folk på den lilla återvändsgatan undra vad som försiggår. Mårten håller sig för sig själv, längtar bort och blir sittande i drömmar och hopp om skogspromenader med en viss gammal skolkamrat.

Men hans ensamme far Göte verkar låta honom hållas och Ullas dotter Anita tar Mårten i försvar inför sin dominerande mor. Liksom Mårten är Anita kvar hemma i vuxen ålder, där hon i djup begrundan går omkring och påtar i trädgården om dagarna.

I Återvändsgatan skildras livet på en gata där alla känner alla. Här slingrar sig dagarna fram i tysthet, samtidigt som ingen förändring går grannarna obemärkt förbi.

Om omslagskonstnären:

Bilden på bokens omslag, Tankens resa, är en teckning från 1990 av Holger Karlson (1927–2003).

Holger Karlson var en bildkonstnär med grafik och teckning som främsta uttrycksmedel. Han föddes i Trollhättan och studerade vid Slöjdföreningens skola (nuvarande HDK) och Konstakademin i Stockholm. Holger Karlsons verk innefattar landskapsskildringar, symboliska bilder och porträtt.

Han finns representerad vid bland andra Moderna museet, Göteborgs konstmuseum, Vänersborgs museum och New York Public Library.