Att skada sitt barn

Björn Lundin

En förälder som framkallar symtom hos sitt barn genom kvävning, förgiftning eller svält eller berättar en falsk sjukdomshistoria med påhittade symtom och sjukdomstillstånd hos barnet – detta är känt som Münchhausens syndrom by proxy eller, som det egentligen borde heta, barnmisshandel genom förfalskning av symtom. Sjukvården har svårt att avslöja denna form av symtom- och sjukdomsförfalskning, för socialtjänsten är det en utmaning att utreda och rättsväsendet har hittills haft problem att fånga in och benämna det som dessa föräldrar gör mot sina barn.

I Att skada sitt barn beskriver barn- och ungdomspsykiatern Björn Lundin denna typ av barnmisshandel och visar genom en rad beskrivningar hur det kan se ut i olika fall. Förhoppningen är att boken ska öka kunskapen hos alla som möter dessa ärenden i sin yrkesutövning men också nå ut till en intresserad allmänhet. Ökad kunskap är nyckeln till att upptäcka, utreda och förhindra en misshandelstyp som riskerar barns liv och kan ge långvariga psykologiska problem.