Berättelsen om en stad

David Kjellberg Hjort

En fysisk plats kan påverka människors känslor och tankar – även hos den som befinner sig långt därifrån. ”Berättelsen om en stad” fångar den stämningen – själva essensen av en plats. Vi får följa en man som efter ett uppbrott återvänder till sin hemstad efter många års frånvaro, för att driva ett litet hotell i stadens kärna. Det är februari och mannen är lika ensam och tom inombords som stadens gator. Men han lever i staden och påverkas av den, ser gradvis nya nyanser växa fram i staden såväl som hos sig själv. I en parallellhistoria, insprängd i boken, förflyttas handlingen till fyrtiotalet och till en kvinna som lever i staden. I berättelsen är vi med henne när hon närmar sig stadens människor och när tyskarna av misstag fäller brandbomber över staden en mörk natt.

I ”Berättelsen om en stad” blir staden en egen värld, och bokens egentliga huvudkaraktär, som vecklar ut sig i allt fler lager. ”Berättelsen om en stad” är David Kjellberg Hjorts debutroman.