Bli till

Britt Engdal

Vi lever våra liv i dagar och stunder.
Att dagarna och stunderna
har rötter långt, långt tillbaka,
tänker vi kanske inte på.

Bli till handlar om rötter,
om att människor formar oss,
även innan vi blivit födda.