Blodsoffer

Niklas Sundenius

Som svart stipendiat med journalistambitioner börjar den unge boxaren Bruce Herrington på universitetet i Boston, fast besluten att bryta med sin uppväxt i knarkets och våldets Detroit. En dag räddar han en studiekamrat, arvtagaren till den inflytelserika svenska finansfamiljen
von Rus, ur en knivig situation och blir som tack inbjuden att följa med till familjens sommarslott i Östergötland. Genast ser Bruce ett gyllene tillfälle att granska samhällets ekonomiska elit inifrån – men den hemlighet han ska upptäcka innanför slottets murar hade han inte kunnat föreställa sig.

Blodsoffer är en spänningsroman som utspelar sig i en nära framtid. I Skåne rasar ett våldsamt inbördeskrig mellan kriminella falanger, medan resten av Sveriges ekonomi blomstrar och tycks drivas framåt av den gåtfulla släkten von Rus. Svek, lögner och dolda avsikter kopplar samman osannolika öden och väcker till liv makter som har verkat alltför länge i skymundan.