Bortom skogen

Lars Tidholm

Välskriven. Fantasifull. Charmig. Spännande. Imponerande …

Omdömena om den filosofiska romanen Bortom skogen har varit talrika. Främst har man kanske fascinerats av bokens huvudperson Simon. Denne grubblande eremit har i sin ensamhet i den stora skogen hittat sin egen uppfattning om vår tillvaro. Vad är verkligt? Vem är verklig? Simons tvivel slutar inte med frågan om Guds existens. Du och jag – jag och du. Bland de orden hittar han en otippad favorit.

Boken tar avstamp ur ett citat av Epikuros, den gamle grekiske tänkaren. Härifrån dras linjerna ut rätt långt. Olika filosofiska resonemang kommer till uttryck. Även om de ibland har ett rent antikt ursprung, hör de knappast till ett etablerat tankegods på dagens gator och torg.

Simon kanske personifierar den filosoferande människan. Kanske kan han ses som en tidlös ”medborgare av ett evigt universum” som söker sanningen om sig själv och sitt sammanhang. Han vill förstå vad det hela handlar om – egentligen…

Mest positiv är kanske den välrenommerade litteraturvetaren Sonja Svensson. Hon skriver om boken:

Är sannerligen imponerad av dess tankedigra innehåll. Här finns mängder av de mest filosofiska reflektioner om den mänskliga tillvaron inbäddade i en både mörk och hoppingivande handling. Må den få många engagerade läsare!