Daddy Issues

Edith Lata

DADDY ISSUES är en överspänd odyssé genom den sockervaddsrosa och beskedliga föreställningsvärld som kvinnor fostras in i sedan barnsben; om idén om att hitta den rätte, om att hitta sig själv, om tvåsamheten, de knapp­lösa knullen och den ständiga åksjukan mellan att vara ett offer för kärleken samtidigt som man vill fjärma sig från den. Och männen. Och Tinder. Och männen. Och Tinder.