De som flyter

August Martinsson

Slöjdläraren Anton Rinfors lider av psykisk ohälsa men med hjälp av tabletter, vänner och fest klarar han av livet och arbetet på högstadieskolan.

Men under en vecka rämnar allt.

Anton anklagas för förargelseväckande beteende och stängs av från skolan. Förnekelse och självanklagelse blandas med flykt från familj och vänner i en snart okontrollerbar bana där självdestruktivitet inte längre är ett val, bara en naturlig följd av tidigare beslut.

De som flyter är en roman om desperation och smärta. Med en rå ton porträtteras människans skörhet och den livshotande cocktail som skapas när sårbarhet möter droger. De som flyter är en berättelse som balanserar på gränsen till det otillåtna.