Den allra sista tiden

Marianne Frisk-Stenholm

Döden angår oss alla. Ingen vet i förväg när och hur vi kommer att dö. Däremot vet vi att ingen vill gå en plågsam död till mötes. Den allra sista tiden kan för en cancersjuk person bli plågsam och man kan då behöva hjälp med symtomlindring av ett palliativt team. När den allra sista tiden blir förenad med plågor och förtvivlan borde det vara en självklarhet att få lindring och hjälp av ett palliativt team. Döden kan då bli skonsam för alla på ett värdigt sätt.

I Den allra sista tiden delar Marianne Frisk-Stenholm med sig av sina erfarenheter efter trettio års teamarbete inom palliativ vård. Hur den palliativa vården kan lindra förtvivlan och plågor och få människor att känna trygghet och lugn inför mötet med döden.