Dess bärare i nuet

Göran Moldén

Mitt liv har infallit under den tid då kapitalismen slutgiltigt nådde världsherravälde. Det enda konkurrerande systemet bröt samman under trycket av diktatur och ekonomiska fiaskon. Från Verchojansk till Melbourne, från Shanghai till San Francisco är nu kapitalets ackumulation motorn i allt som sker.

Victor levde på 1800-talet. Mer än hundra år senare följer Harald hans spår och vill teckna en sorts bild av den bakgrund som bara är synlig i handlingen. Från Jönköping 1834 till Mirzapur 2018 lägger han stycke till stycke: tidig liberalism, det sena 1900-talets socialdemokrati och miljörörelse, nutidens värld.

Victors liv går genom fattigdom och depressioner till lysande succé. Han ändrar stavningen av sitt förnamn och blir till skalden Viktor Rydberg, beundrad av en borgerlighet som föga förstår. Bakom fasaden finns skräck och ett desperat hopp om det alternativ han kallar för idealet.

Harald är lärare i en förort till Göteborg. På väg mot pensioneringen vill han göra en sammanfattning. Det går förstås inte, men han måste ändå försöka.

Dess bärare i nuet tar formen av en bred tidskrönika, både underhållande och intrikat – en text som ställer läsaren inför kravet att tänka efter.