Dödsblommeört

Johanna Willmark

Dödsblommeört är Johanna Willmarks debutroman och ett försök till uppgörelse med hennes släkthistoria. En delvis historisk roman som tar avstamp i dödsdomen för trolldom mot en kvinnlig släkting 11 generationer tillbaka.  De tre berättelserna från olika tidsperioder kretsar kring temana moderskap, myndighetsutövning, alternativmedicin och sexualitet. En stark bok med trådar som löper tvärs genom historien och bildar en sammanhängande, om än nyckfull, helhet.

Ibland behöver vi gå längre än till botten av oss själva. Ibland når vi vår botten bara för att förstå att det endast är början på något långt mycket mer omfattande och komplext. Hur långt tillbaka behöver en kvinna gå för att hitta en feminin grund bortom vår kulturs dikotomi om svart och vitt, smutsigt och upphöjt? Åtminstone förbi 1600-talet.