Dranghoskalle_bergkvist

Utgivning: 2024-01-18
Omslag: Anders Wieslander
Inbunden, 64 sidor
ISBN: 978-91-89850-64-4

Dräng hos Kalle i älggölen på 1950-talet

Inge Bergkvist

Året är 1951 när Inge, endast 15 år gammal, anländer till Älggölen som dräng. Landskapet är vackert och välskött, där finns varken igenväxta hagar eller stora kalhyggen. De små åkerlapparna odlas alltjämt, och arbetet utförs med hjälp av hästar som drar jordbruksredskapen. I skogarna hörs ännu inte det mullrande ljudet av motorsågar, istället fälls träden tyst med den hyveltandade stocksågen. Denna tid och plats, som är nära men ändå så långt borta, levandegörs här på nytt i Inge Bergkvists debut som författare.