Drevet

Margareta Edlund Sjöberg

Vad händer i en närståendes inre när Drevet går? Går det att förhålla sig till det utan att psykiskt förblöda? 

Den 30 december 1931 sker ett mord i Varum. En man grips och häktas. Journalister förser tidningarna med allt som sagts under rannsakningstillfällena, och smutsiga rykten börjar spridas. Den häktades försvarsadvokat byts ut mot en stjärnadvokat från Stockholm, dåtidens Henning Sjöström. Ett märkligt domstolsbeslut fattas och en kyrkoherdes obegripliga agerande tystar en hel familj. En av de tystade är Sigrid, en nyss konfirmerad trettonårig flicka.
Sigrid har, under sin tid som ung kvinna, gjort en del svåra och obegripliga val som har fått oönskade konsekvenser – speciellt för Sigrids dotter Harriet. Nu är Sigrid gammal och lider av att grannar och deras gäster stör henne nattetid. Hon upplever sig mobbad, trakasserad och rädd, vissa nätter fruktar hon för sitt liv. Är hon paranoid eller finns det någon verklighet bakom det hon upplever?
Harriet bestämmer sig för att ta reda på vad som hände den 30 december 1931. Det hon hittar på Kungliga Biblioteket och Landsarkivet är oroväckande, svårt att förhålla sig till och hon hamnar i symbios med den nyss konfirmerade trettonåriga flickan.

Romanen är baserad på verkliga händelser.