Du är naken, ett rosenblad

Rose-Marie Ingeland

Jag söker genom bilder av naturen gestalta sammanhangen vi lever i. Bilden är diktens ram.
Ibland befinner jag mig på ett hisnande högt berg, där jag skådar ut i världen och förstår sammanhangen. Ibland befinner jag mig i en grotta i underjorden, ser sammanhang men förstår ingenting.
Jag söker efter en mening i allt som händer oss. Insikt och naivitet blir till en mix genom vilket en slags sanning spirar fram …
Tio procent av intäkterna går till Läkarmissonens arbete.