Du märkvärdiga människa! Essäer om Selma Lagerlöf

Lena Carlsson

Selma Lagerlöf var den radikala unga lärarinnan som steg av tåget i Landskrona i slutet av augusti 1895 för att tillträda sin första och, som det skulle visa sig, enda tjänst på Elementarskolan för flickor. Här skulle hon stanna i tolv år. Det var också här hon blev den världsberömda författarinnan, och det var också under denna tid som skolmamsellen utvecklades till en globetrotter i sällskap av Sophie Elkan. Men det kanske allra viktigaste under dessa tolv år var bekantskapen med de två väninnorna Anna Oom och Elise Malmros, som förblev hennes nära bundsförvanter livet ut.

Dessa essäer skildrar den stora betydelse de tolv åren i Landskrona hade för Selma Lagerlöf och för hennes utveckling som författare och, inte minst, som människa.